Kärnkraftsfritt Bottenviken

Detta hot mot laxens vandring är på tok för lite utrett för att det ska vara säkert för sista vild-lax älvarna i norr!  Nu får forskarna utreda detta mer! området i sig är långgrunt och stora mängder varm vatten kommer att hamna i botten viken, risken är stor att vandringen blir störd av detta!. Sista anmälnings dag… Continue Reading


Virtavesien kunnostus

1: Ennen töiden aloittamista kunnostusmateriaalia on kohtuullisesti. 2:Kunnostusten jälkeen materiaali on saatu upotettua jokeen. 3:Työt alkakoon. Poikaskivikon tekoa. 4:Keskustelua lopputuloksesta. Kutualueita, poikasille ja pohjaeliöille soveltuvaa tilaa tuli runsaasti. 5:Kaksi kutusoraikkoa peräkkäin. Kuvassa myös poikasalueita. 6:Monttu isommalle kalalle. 7:Kutevien kalojen kuvausta lähietäisyydeltä. 8:2012 taimenen nollikas soraikon päällä. 9:Sähkökoekalastusta. Onko kutu onnistunut. 10:Sähkökoekalastusta 2012 11:Sähkökoekalastuksen tuloksia 2012… Continue Reading