Hissmofors kraftverk

 Anmälan mot Jämtkrafts planer för byggande av Hissmofors Kraftverk. Med anledning av artikeln i ÖP hävdar jag att Jämtkraft bryter mot villkoren för byggandet av Hissmofors kraftverk. Det är därmed ett brott enligt miljöbalken och jag yrkar att länsstyrelsen utreder om Jämtkraft begått miljöbrott i.o.m. detta. Jag hänvisar till domen mot Nilsson Kraft AB i… Continue Reading


Skifergas.

I Nordjylland er der givet tilladelse til udvinding af skifergas. i Alaska er der store områder hvor grundvandet er forurenet på grund af den samme metode som de vil udvinde skifer gassen i Nordjylland. I flere lande der i blandt Frankrig er det ikke ulovligt at udvinde gassen med denne metode. Derfor forstår jeg heller… Continue Reading


Bror Högbom nekas bygga en provanläggning av ny fiskvandringsväg.

Artikel av Bror Högbom .   Hur ser Sveriges klimat ut för externa uppfinnare?  D v s för de privatpersoner som utvecklar idéer gällande nyskapande åtgärder för strömmande vattendrag? Enligt min erfarenhet är det helt omöjligt att bygga en provanläggning genom exempelvis Universitet, Kraftbolagsägare eller andra befintliga institutioner som jobbar med nya metoder av fiskvandringsvägar.    … Continue Reading


Kärnkraftsfritt Bottenviken

Detta hot mot laxens vandring är på tok för lite utrett för att det ska vara säkert för sista vild-lax älvarna i norr!  Nu får forskarna utreda detta mer! området i sig är långgrunt och stora mängder varm vatten kommer att hamna i botten viken, risken är stor att vandringen blir störd av detta!. Sista anmälnings dag… Continue Reading


Virtavesien kunnostus

1: Ennen töiden aloittamista kunnostusmateriaalia on kohtuullisesti. 2:Kunnostusten jälkeen materiaali on saatu upotettua jokeen. 3:Työt alkakoon. Poikaskivikon tekoa. 4:Keskustelua lopputuloksesta. Kutualueita, poikasille ja pohjaeliöille soveltuvaa tilaa tuli runsaasti. 5:Kaksi kutusoraikkoa peräkkäin. Kuvassa myös poikasalueita. 6:Monttu isommalle kalalle. 7:Kutevien kalojen kuvausta lähietäisyydeltä. 8:2012 taimenen nollikas soraikon päällä. 9:Sähkökoekalastusta. Onko kutu onnistunut. 10:Sähkökoekalastusta 2012 11:Sähkökoekalastuksen tuloksia 2012… Continue Reading


Kisel och kiselalger

Jag har gått och studerat detta fenomen länge nog för att våga påstå att miljögifter och kisel/kiselalger har betydelse i denna kedja av micro organismer upp i närings kedjan! Dessa varelser är ju bärare av vitaminer b1 hm kan ha fel !! men nog lutar det åt det här hållet!,  forskarna pratar om detta fenomen… Continue Reading