Miss-bildade sländor i Loussajärvi Kiruna kommun

Alarmerade utveckling! och gruvorna som ska vara så bra aj aj aj detta måste kollas upp ytterst allvarligt eftersom vi äter fisken som äter dessa, samt vattnet finns som bekant i Torne älv illa och gäster från !ce hotell dricker grogg och vatten från detta område.

ILLA

Frisk dagslända! samt miss-bildad! du kan själv se stora förändringar i sländans utseende!

Nu har inbjudan till nästa dialogmöte kring den svenska mineralstrategin skickats ut. Nästa dialogmöte blir den 10 september 2012 i LKAB:s Visitors Center i Kiruna och arrangeras av Regeringskansliet tillsammans med Kiruna kommun och LKAB. Temat för mötet är ”Hur skapas långsiktigt hållbara, attraktiva gruvregioner”. Anmälan senast den 20 augusti. På bifogad länk finns länkar till både program och anmälan!
http://www.regeringen.se/sb/d/15986

www.vk.se

Sveriges beslut gällande miljöhänsyn bygger inte längre på saklighet. En medvetet försämrad miljölagstiftning tillgodoser industrins önskemål. Det framgår med all önskvärd tydlighet i fallet på Gotland där företaget Nordkalk vill anlägga en kalktäkt i ett område som finns med i utförande-planen för n…

Detta måste synas i sömmarna!

DU LÅNAR LOUSSAJÄRVI AV DINA BARN av elinfrid

oktober 22, 2008, 5:08 e m Postat i: Miljö

Om jag ägde LKAB och gjorde, likt de gör nu, en vinst på 400 miljarder kronor om året, hade jag sanerat sjön Loussajärvi.

Loussajärvi ligger nära LKABs gamla laboratorium och innehåller kring 200 kgkvicksilver. Vissa delar av strandkanten innehåller så mycket som 100 mg kvicksilver per kilo bottensediment. Sjön är graftigt förorenad och giftig. Orsaken är delvis att försvaret här, som på så många andra platser, dumpat granater (närmare bestämt 17 000 stycken) på 50-talet, innan man insåg hur naturen var funtad. Dumpning har bidraget med en del tungmetaller, däribland kvicksilver. En annan mycket stor bidragande faktor är att LKAB (enligt sina egna rapporter) har släppt ut inte mindre än 574 kg kvicksilver från det närliggande laboratoriet.

Nu skall LKAB gräva djupare in under Kiruna och sänka vattennivån i sjön, då finns det stor risk att kvicksilvret frisätts från strandbankarna och rinner vidare till Torneälven och andra vattendrag, med förödande konsekvenser som följd.

Kvicksilver som ansamlas i fisk ger dels upphov till primära skador hos fisken, menskadar också toppkonsumenterna i naturen. Ju högre upp i näringskedjan man kommer desto större blir halterna av kvicksilver i kroppen hos fiskkonsumenterna. Särskilt utsatta är rovfåglar, men självfallet även människor. Livsmedelsverket rekomenderar redan idag att gravida kvinnor äter en begränsad mängd fisk, för att minska riskerna att få i sig kvicksilver, som kan ge upphov till skador på nervsystemet hos fostret.

Att sanera Loussajärvi är ingen omöjlighet, däremot en svår ekonomisk fråga. Lagens om allmänningarnas tragedi spelar en viktig roll i beslutet om saneringen. LKAB förorenade sjön innan lagen om gruvföretagens återställande av skadad natur börjat gälla och försvaret faller under statens konto. Sällan vill tillräckligt många göra den typ av eknomisk investering, som enbart vållar ekonomiskt minus på kort sikt, eftersom de inte verkar ha förmågan att känna med framtiden.

 

 

Fotograf Markku Nurmilampi

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.