Skogen

Här nedan lite kort beskrivning av mig. Jag heter Sebastian Kirppu och har under dryga 15 års tid jobbat och engagerat mig i naturvårdsfrågor i den svenska skogen, fr a barrskogen, taigan. Mitt engagemang bygger på att naturen utsätts för en oerhört orättvis behandling av ett skogsbruk som säger sig vara miljövänligt. Vi svenskar får… Continue Reading


Southern Finland Karjaanjoki

Interviewing Juhani Piri who are involved of restoration procedures. Restoration of freshwater for spawning fish into southern Finland Karjaanjoki. This project want to tell people that somewhere is still a lot of brown trout. People can follow spawning in reality time in internet. It was very popular last autumn. Juhani Piri is under the bridge… Continue Reading